Chứng nhận của Bộ Y Tế cho sản phầm Phong Tê Thấp HTP đạt các tiêu chuẩn hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tràn dịch khớp, viêm khớp, thoái hóa, đau nhức tê bì chân tay